• فروش
  • عملیات
   • فاکتور فروش کالا  
   • فاکتور فروش خدمات
   • پیش فاکتور فروش کالا
   • پیش فاکتور فروش خدمات
   • تعریف کالا
   • امکان اتصال سیستم فروش با سیستم انبار و ثبت خروج از انبار و کم کردن موجودی کالا با فاکتور فروش کالا
  • گزارشات
   • گزارش فروش بر حسب بازه زمانی خاص
   • گزارش فروش بر حسب طرف حساب
   • گزارش بر حسب شماره فاکتور
   • گزارش تخفیف یا مالیات برارزش افزوده
   • گزارش سالانه و ماهانه فروش بر حسب کالا یا خدمات
 • خرید
  • عملیات
   • فاکتور خرید کالا
   • فاکتور خرید خدمات
   • تعریف کالا
   • امکان اتصال سیستم خرید با سیستم انبار و ثبت ورود انبار و افزایش موجودی کالا با فاکتور خرید کالا
  • گزارشات
   • گزارش خرید بر حسب بازه زمانی خاص
   • گزارش خرید بر حسب طرف حساب
   • گزارش بر حسب شماره فاکتور
   • گزارش تخفیف یا مالیات برارزش افزوده
   • گزارش سالانه و ماهانه خرید بر حسب کالا یا خدمات
 • فروش
  • عملیات
   • فاکتور فروش کالا  
   • فاکتور فروش خدمات
   • پیش فاکتور فروش کالا
   • پیش فاکتور فروش خدمات
   • تعریف کالا
   • امکان اتصال سیستم فروش با سیستم انبار و ثبت خروج از انبار و کم کردن موجودی کالا با فاکتور فروش کالا
  • گزارشات
   • گزارش فروش بر حسب بازه زمانی خاص
   • گزارش فروش بر حسب طرف حساب
   • گزارش بر حسب شماره فاکتور
   • گزارش تخفیف یا مالیات برارزش افزوده
   • گزارش سالانه و ماهانه فروش بر حسب کالا یا خدمات
 • خرید
  • عملیات
   • فاکتور خرید کالا
   • فاکتور خرید خدمات
   • تعریف کالا
   • امکان اتصال سیستم خرید با سیستم انبار و ثبت ورود انبار و افزایش موجودی کالا با فاکتور خرید کالا
  • گزارشات
   • گزارش خرید بر حسب بازه زمانی خاص
   • گزارش خرید بر حسب طرف حساب
   • گزارش بر حسب شماره فاکتور
   • گزارش تخفیف یا مالیات برارزش افزوده
   • گزارش سالانه و ماهانه خرید بر حسب کالا یا خدمات

دیدگاهی نوشته نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *