• مدیریت پرسنل
 • مدیریت برحسب سالی مالی
 • ثبت کارکرد روزانه
 • ثبت کارکرد روزانه با فایل اکسل  
 • مزایای ثابت ماهانه
 • مزایای شناور برای یک ماه
 • کسورات ثابت ماهانه
 • کسورات شناور برای یک ماه
 • تعیین نرخ مزایا و کسورات بر حسب تک تک پرسنل
 • محاسبه تعطیل کاری و جمعه کاری
 • ثبت مرخصی ساعتی و روزانه
 • فیش حقوق هر ماه
 • صدور لیست حقوق
 • گزارش کارکرد روزانه پرسنل
 • گزارش اضافه کاری و کسری ساعت
 • گزارش مزایا و کسورات بر حسب بازه زمانی کلی یا بر حسب پرسنل خاص
 • گزارش هزینه کلی یا برحسب مزایای خاص مثلا گزارش هزینه بیمه برحسب بازه زمانی یا پرسنل خاص

دیدگاهی نوشته نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *