شروع برنامه نویسی

برای شروع برنامه نویسی چند چالش پیش روی ماست : برنامه نویسی رو از کجا شروع کنم چه زبانی رو برای برنامه نویسی انتخاب کنم چه پلتفرمی برای برنامه نویسی رو انتخاب کنم در چه مسیری قرار بگیرم تا وارد بازار کار شوم و درآمد خوبی کسب کنم چقدر باید هزینه کنم زبان انگلیسی در… ادامه خواندن شروع برنامه نویسی